Därför är solceller en bra idé

Hemsol hittar du allt du behöver för att kunna installera ett fullständigt solcellssystem, men innan du gör det vill du säkert veta vad poängen är med att göra det?

De flesta vet säkert redan att energiproduktionen i Sverige går allt mer mot att var och en producerar den ström de själva behöver, istället för att gigantiska företag gör det. 

Solceller har den stora fördelen att de är nästan helt underhållsfria, och kräver väldigt lite för att producera elktricitet. Vindkraftverk behöver ju vind, vattenkraft kräver att man förstör en å och kärnkraft…. ja, det behöver vi väl inte ens gå in på?! Solkraft kräver inget annat än att det blir dag. Även om en solig dag är att föredra vid den här sortens energiproduktion är det inget krav. Skulle det bli snö, regn och dåligt väder kommer anläggningen ändå att fortsätta producera ström.

Den ström man själv inte kan använda kan man numera föra ut på elnätet. Det innebär att all producerad ström tas tillvara, och den som har producerat den får betalt för den. Med en större anläggning än du egentligen har behov av kan du med andra ord tjäna dig en skön liten hacka.

Slippa betala själv:

Ytterligare en stor fördel med solceller är att du slipper betala hela kalaset själv vid en installation. Eftersom regering och Riksdag gärna vill se fler mindre solcellsanläggningar runtom i landet har de infört ett ganska generöst investeringsstöd. Det innebär att du som privatperson kan få tillbaka 20 % av investeringskostnaden om du ansöker om det inom sex månader från det att du påbörjade installationen av ditt solcellssystem.

Knäcka de dåliga alternativen:

På många håll i Europa produceras elektricitet i skitiga och omoderna kolkraftverk som släpper ut mängder av koldioxid och annan skit. Elnätet de använder är sammankopplat med det svenska, och det innebär att allt överskott av elektricitet som din anläggning producerar, konkurrerar med elektriciteten från skitiga källor. 

Nu tänker du förstås att det kan krävas något fler solceller än vad som får plats på ditt tak, och så är det ju såklart. Men i samma takt som fler installerar solceller, sjunker priset på el. På sikt leder det till att dyra produktionsmetoder slutar vara lönsamma, och så småningom kommer det med all säkerhet att leda till att sådana produktionsanläggningar går med allt större förlust och till slut läggs ner.

Lägg till en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.