Solenergi på uppgång

Solenergi är den snabbast växande källan till energi. Än så länge är vatten och bioenergi de största förnybara energikällorna, men solenergi är på snabb uppgång.

Du kanske föreställer dig solceller som en relativt ny uppfinning, men faktum är de har använts i Sverige ända sedan 70-talet. Då installerades de i första solpanelerna i fyrar, sommarstugor, husvagnar eller andra typer av byggnader och boenden som inte var uppkopplade till elnätet.

Förnybara energikällor stod för ungefär 55% av den totala energianvändningen i Sverige år 2018. Samma år ökade solceller med 78% i Sverige, men trots det står solenergi inte ens för en halv procent av vår totala elkonsumtion idag.

Solpaneler på befintliga byggnader

Vi behöver inte exploatera någon ny mark eller några nya byggnader för att vi ska kunna generera energi från solen. Om en byggnad har ett tak så går det att installera solceller. En stad är alltså väl lämpad för produktion av solenergi.

Självklart innebär det en kostnad att installera solceller, men det är pengar du så småningom får tillbaka. Du producerar helt enkelt din egen el istället för att köpa den. Det går dessutom att sälja överskottsel till något av de elhandelsföretag som finns. Om du funderar på att låna pengar till en solcellsinstallation kan du jämföra flera olika långivare hos låneförmedlaren Sambla. Då får du snabbt och lätt veta var du kan få de bästa lånevillkoren. Solpaneler på taket kan också öka värdet på din bostad.

Olika typer av förnybar energi

Förnybara energikällor får hela tiden ny energi från solen, och de källorna tar inte slut. Alla typer av förnybar energi får sin kraft från solen. Den påverkar lufttemperaturen, vilket i sin tur skapar vindar och regnmoln. När det blåser över en vattenyta förs energi över från luften till vattnet och det bildas vågor.

Vi kan generera el både från vind och vatten, men även från allt som växer. Genom fotosyntesen fångar allt växande upp energi från solen och omvandlar den till biomassa, alltså rester av grenar, träd, matrester eller ved. Det eldas upp eller omvandlas till biogas, och kan användas till allt från att värma upp bostäder till att producera värme och el. Det går även att tillverka drivmedel för fordon av biomassa. Det innebär att alla typer av förnybar energi har sitt ursprung i solen.

Enligt Naturskyddsföreningen bör solenergi stå för åtminstone 10% av all el vi använder, och det är många som tror att ökningen av direkt el från solen kommer att explodera de närmaste åren. Tekniken för att vem som helst ska kunna installera solceller finns redan.

Stark utveckling i Kina

Kina satsar hårt på att utveckla framställningen av solenergi och att i större utsträckning gå över till förnybara energikällor. Ett av de mest kända solkraftverken ligger utanför staden Datong i nordöstra Kina. Området har lidit svårt av smog och föroreningar, och de ansvariga för solcellsparken bestämde sig för att göra något annorlunda. De byggde helt enkelt hela anläggningen i form av en gigantisk panda.

Parken är 100 hektar stor och kallas för Panda Power Plant. Ett av Kinas gröna energibolag planerar att bygga 100 liknande parker de närmaste åren, och framtiden är ljus. Varje sådan park beräknas kunna spara miljontals ton kol genom att istället producera runt 3.2 miljarder kilowattimmar solcellsenergi de kommande 25 åren.

Lägg till en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.